מאמרים

בין דיקטטורה לדמוקרטיה - המשך המאמרישנן אין סוף דוגמאות לממשלים ומשטרים שונים. דוגמאות טובות לממשל דיקטטורי הם בקרב המדינות הערביות כמו איראן או עירק שקיבלו עבור הציבור החלטות כמו עם מי אישה יכולה ללכת או להתחתן ומה הלבוש המתאים לה ביותר לדעת הממשל. היטלר יימח שמו הכתיב מי לחיים ומי למוות לא רק בקרב היהודים אלא בקרב כל האוכלוסייה, הוא בחר עבור אנשים מפגרים למשל את גזירת המוות גם אם משפחותיהם לא רצו בכך. הגזרות הדיקטטוריות משפיעות על הציבור באופן מוחלט. בממשל דמוקרטי הציבור מצביע באופן לגיטימי, מעלה ומוריד את השלטון ויכול לחולל מהפכות לטובתו. יש מקרים בהם סוגיות שונות חברתיות, כלכליות או ביטחוניות עולות למשאל עם, בחירה של הציבור להכריע בסוגיה. זוהי דמוקרטיה בשיאה, ההפך הגמור מדיקטטורה.

אדם הבוחר בדמוקרטיה מחליט באופן מוחלט על כל שלב ועל כל פיפס הכי קטן בחיים שלו. הוא יכול לנסוע לבקר את משפחתו או לצאת אל חופשת סקי, הוא יכול גם לצאת אל חופשת סקי וגם לעבוד מהבית, הוא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, לחגוג לילדו בר מצווה בשרון או בתל אביב, גם בר מצווה בשרון וגם בר מצווה בתל אביב ואיש לא יכול להגיד לו מה לעשות. הוא יכול להתחתן על חוף הים או באולם, ללבוש בגדים ארוכים או קצרים. במילה אחת, חופש, החופש לבחור ככל העולה על רוחו. זו דמוקרטיה.

חזרה לחלק ראשון