מאמרים

מי רוצה להיות ראש ממשלה? - המשך המאמר

כשאנחנו ניגשים להצביע ביום הבחירות המרכזי לכנסת, הציבור יודע שהוא זכאי לקבל את ההחלטה באופן אישי ולהצביע מאחורי פרגוד, בסתר כך שאיש לא מורשה להתלוות אל תא ההצבעה. בתוך התא ישנן כל האפשרויות, המפלגות ושמות ראשי הממשלה, לוקחים את הפתק עם השם אותו מבקשים לבחור ומכניסים למעטפה, את המעטפה משלשלים את תיבה אטומה. לאחר שנסגרות הקלפיות מוציאים את המעטפות ומבצעים ספירה.

מדפסות של חברות דפוס וכן מדפסות של מערכת הבחירות מורשות להכין את פתקי ההצבעה, אלו מסומנים באופן המבדיל אותם מפתקים אחרים. גם המעטפות מסומנות וספורות. כל מצביע רשאי להניח מעטפה אחת בלבד. במידה ומספר המעטפות אינו תואם את מספר המצביעים יש לערוך בדיקה מקפת ולגלות את החסר או את המיותר. לעיתים רחוקות אף פוסלים קלפי מסויימת מחשש לזיוף בתהליך הבחירות. הדפסה על חולצות של שם הנבחר או הדפסה על חולצות של המפלגה מקובלת בדיוק כמו פליירים או כמו עיתון בחירות לצורך העניין, אך הדפסה על ניירות הקלפי או שימוש מודפס בפתקי הקלפי בזמן הבחירות אינו מקובל כלל. על התהליך כולו להיות אמין ומסודר. כך שתוצאותיו יהיו אמיתיות ונכונות וישקפו את דעת רוב הציבור.

חזרה לחלק ראשון